Vyberte stranu


AKTUALITY

Termíny najbližších akcií…

Väčšina našich skupinových
aktivít je otvorená, a teda
do skupín sa môžu prihlásiť
a stať sa ich členmi ďalší záujemcovia…

Muž a žena – Nitra
10.05.2021 (pondelok)
(otvorená skupina)
Nitra, Mostná 13
areál Ferenitky
Remeselnícke centrum
18:00 – 21:00 hod
Cena: 10 €/1 účastník

Encounter Bratislava
(otvorená skupina)
14. – 16.05.2021
17. – 19.09.2021
26. – 28.11.2021
21. – 23.01.2022
Bratislava-Rača
Rybničná 40

Encounter MIX
(otvorená skupina)
23.05.2021 (nedeľa)
Bratislava-Rača
09:00 – 17:00 hod
Cena: 20 € / 1 účastník

Muž a žena – Bratislava
24.05.2021 (pondelok)
(otvorená skupina)
Bratislava-Rača
18:00 – 21:00 hod
Cena: 10 €/1 účastník

Umenie manažmentu+
(otvorená skupina)
27. – 30.05.2021
14. – 17.10.2021
10. – 13.12.2021 (piat – pond)
Trnava

Encounter Žilina
13.06.2021 (nedeľa)
Žilina
Rodinné centrum Rozprávka
P.O.Hviezdoslava 9
09:00 – 17:00 hod
Cena: cca 35€/1 účastník
(podľa počtu účastníkov)

Sloboda bytia
14.06.2021 (pondelok)
18:00 – 21:00 hod
Bratislava-Rača

Manažér ++
(otvorená skupina
19. – 22.08.2021
11. – 14.11.2021
Mojmírovce

Encounter Zvolen
24. – 25.09.2021
Zvolen