Vyberte stranu

AKTUALITY

Termíny najbližších akcií…

Väčšina našich skupinových
aktivít je otvorená, a teda
do skupín sa môžu prihlásiť
a stať sa ich členmi ďalší záujemcovia…

Encounter Zvolen
14. – 15.01.2022
29. – 30.04.2022
16. – 17.09.2022
Zvolen

Encounter MIX
(otvorená skupina)
16.01.2022 (nedeľa)
Bratislava-Rača
09:00 – 17:00 hod
Cena: 20 € / 1 účastník

Encounter Bratislava
(otvorená skupina)
21. – 23.január 2022
18. – 20.marec 2022
20. – 22.máj 2022
23. – 25.september 2022
25. – 27.november 2022
20. – 22.január 2023
Bratislava-Rača
Rybničná 40

Muž a žena – Nitra
25.01.2022 (utorok)
22.02.2022 (utorok)
22.03.2022 (utorok)
(otvorená skupina)
Nitra, Mostná 13
areál Ferenitky
Remeselnícke centrum
18:00 – 21:00 hod
Cena: 10 €/1 účastník

Manažér ++
(otvorená skupina)
27. – 30.01.2022
15. – 22.04.2022 (intenzívka)
25. – 28.08.2022
10. – 13.11.2022
Mojmírovce

Umenie manažmentu+
(otvorená skupina)
11. – 18.02.2022 (intenzívka)
26. – 29.05.2022
13. – 16.10.2022
09. – 12.12.2022 (piat – pond)
Mojmírovce

Muž a žena – Bratislava
21.02.2022 (pondelok)
28.03.2022 (pondelok)
(otvorená skupina)
Bratislava-Rača
18:00 – 21:00 hod
Cena: 12 €/1 účastník

Encounter Žilina
27.02.2022 (nedeľa)
10.04.2022 (nedeľa)
12.06.2022 (nedeľa)
Žilina
Rodinné centrum Rozprávka
P.O.Hviezdoslava 9
09:00 – 17:00 hod
Cena: cca 35€/1 účastník
(podľa počtu účastníkov)