Vyberte stranu

Kurz asertivity

Kurz asertivity

Asertivita je zručnosť jedinca vyjadrovať svoje postoje, názory, prežívanie a pocity bez toho, aby ich vnucoval iným a zároveň bez toho, aby si nechal vnucovať názory a postoje iných.

Asertívna komunikácia je schopnosť jedinca komunikovať:
– svoj súhlas/nesúhlas

– schopnosť požiadať o láskavosť
– schopnosť vyjadriť svoje oprávnené požiadavky
– schopnosť začať, udržiavať a ukončiť rozhovor
– schopnosť vyjadriť svoje prežívanie tu-a-teraz

bez toho, aby zasahoval do slobody iných a bez toho, aby umožnil iným zasahovať do jeho slobody.

Asertivita je komunikačná zručnosť jedinca, ktorá mu umožní:
– reagovať primerane na agresívneho človeka
– brániť sa manipulácii
– zotrvávať v konflikte bez pocitov viny, obáv a zároveň bez útoku na iných

Nácvik asertívneho správania vyžaduje:

  1. Učiť sa v každej situácii – medziľudské vzťahy sa musíme učiť celý život, s každým novým človekom sa náš repertoár rozširuje.
  2. Ochotu zmeniť svoje správanie a ochotu dozvedieť sa, ako ma vidia iní – spätná väzba.
  3. Veriť, že je v silách človeka zmeniť sa, ak má on sám túto zmenu chce.
  4. Počítať s tým, že na zmenené správanie prídu zmenené reakcie – nepodľahnúť tlaku zvonka, ktorý bude chcieť všetko vrátiť „do starých koľají“.
  5. Uvedomiť si, že sebaúcta je základ zdravej komunikácie.
  6. Správanie a zvyky nemožno zmeniť zo dňa na deň – zmena je pomalá, vyžaduje trpezlivosť a dostatok času.
  7. Nové návyky treba upevňovať častým cvičením a opakovaním – aj napriek tomu, že to pôsobí umelo a že budete mať dojem, že sa pretvarujete.
  8. Ochotu experimentovať a znášať riziko, že nie každý experiment sa vydarí.
  9. Pristupovať ku svojej zmene ako ku zaujímavej hre (nejde o život, ale iba o zmenu v ňom a tá sa alebo darí alebo nie, to je všetko).

Z obsahu:
1. Sociálna komunikácia
2. Vymedzenie pojmu asertivita
3. Oblasti nácviku
4. Asertivita, agresivita, neasertivita
5. Komplex menejcennosti – vstupná brána pre manipuláciu
6. Manipulácia a štýly manipulácie
7. Asertívne komunikačné práva
8. Kontramanipulatívne techniky (obrana voči manipulácii)
9. Aktívne počúvanie – humanistická psychológia

Rozsah: 8 pracovných hodín

Cena: 60 €/1 účastník

Počet účastníkov: max 14

Prihlášky:
– pozri horné menu; kurz je otvorený, keď je záväzne prihlásených min 8 účastníkov; prihlášky evidujeme podľa poradia, v akom prichádzajú

 

 

Znalosti

Publikované

jún 17, 2016

Znalosti

Publikované

jún 17, 2016