Vyberte stranu

Encounterové skupiny

Encounterové skupiny

Encounterové skupiny

Ciele skupinových sedení:
Encounterová skupina je malá skupina (najčastejšie do 16 účastníkov), ktorá jednotlivcom umožňuje dozvedieť sa viac o sebe a o spôsoboch svojej interakcie s inými ľuďmi. Podporuje osobnostný rast tým, že jej členovia môžu slobodne skúmať svoje pocity a interakcie s ostatnými účastníkmi v priebehu skupinového procesu. Cieľom skupinového procesu je zvýšiť vnímavosť a citlivosť voči zmenám v emocionálnom živote účastníkov a na základe toho zvyšovať seba-dôveru vo vytváraní rôznych druhov vzťahov (od partnerských až po pracovné). Súčasťou programu je tiež zvyšovanie spoločenskej ‘obratnosti’ a seba-istoty v spoločenskej komunikácii, otvorenosti v komunikácii a zvyšovanie citlivosti pri chápaní rozmanitosti pováh iných ľudí.

Zameranie:
Skupinové sedenia umožňujú účastníkom redukovať v komunikácii s inými ľuďmi:

 • hodnotiace postoje
 • zvyšujú obranu voči manipulácii
 • poučovanie a moralizovanie
 • ovládanie svojich emócií

Z teórie sociálnej komunikácie je známe, že práve toto sú najčastejšie a najrozšírenejšie komunikačné bariéry a príčiny neefektívnej a neúspešnej komunikácie. Účastníci skupín tak majú možnosť vo vzájomnej interakcii v skupinových rozhovoroch dozvedať sa o tom, ako ich komunikácia v spoločnosti vplýva na iných ľudí. Formou zážitku na sebe a v „stretnutí“ (encounter) s ďalšími členmi skupiny majú možnosť hľadať si svoj jedinečný, autentický spôsob bytia a žitia.

Efekty encounterovej skupiny na každodenný život:

 • poznanie seba a iných ľudí
 • zvýšenie seba-vedomia a seba-úcty
 • porozumenie prežívania a vnútorných pocitov
 • zvyšovanie empatie v komunikácii s inými
 • pozitívny vzťah k sebe samému a úcty voči druhých ľuďom
 • objavovanie a následné prekonávanie rôznych strachov
 • zvyšovanie seba-dôvery a dôvery v iných ľudí
 • efektívnejšie riešenia krízových vzťahov
 • orientácia v intímnych vzťahoch a účinnejšie zvládanie stresových situácií
 • postupná eliminácia psychosomatických ochorení
 • vytváranie kvalitných a pravdivých vzťahov s inými ľuďmi
 • adekvátne spôsoby spracovávania kritiky a manipulácie
 • vytváranie bezkonfliktných vzťahov na pracovisku
 • odstraňovanie nevhodných štýlov komunikácie
 • akceptovanie samého seba a iných ľudí
 • postupné zbavovanie sa bolesti, krívd, beznádeje, smútku a hnevu


Formy stretnutia:
a)  1x za mesiac 8 hod (najčastejšie v sobotu 09:00 – 17:00 hod)
b)  4 – 5 víkendových stretnutí (piatok a sobota – 1 stretnutie trvá 14 hod)
piatok 18:00 – 21:00 hod
sobota 09:00 – 18:00 hod (2 hod obedová prestávka)
nedeľa 09:00 – 12:00 hod

Cena:

 1. 20 € /1 účastník / 8 hod stretnutie – vrátane poplatku za prenýjm priestorov
 2. 35 € až 50 € /1 účastník / 1 víkend (suma je závislá od počtu účastníkov – čím vyšší počet,tým nižšia suma)

Prihlášky:
Lívia Dobšovič  +421 (0) 917 110 067 – livia.dobsovic@gmail.com

Facilitátori:
Ľudovít Dobšovič
Lívia Dobšovič

Aktuálne sú otvorené skupiny v Bratislave, Prahe, Trnave a Zvolene (pozri Aktuality – bočný panel).

Znalosti

Publikované

júl 14, 2016

Znalosti

Publikované

júl 14, 2016