Vyberte stranu

Knihy a literatúra

Knihy a literatúra

maslov_000001

„Ako môžeme podporiť slobodný rozvoj? Aké sú preň najlepšie výchovné podmienky? Sexuálne? Ekonomické? Politické? Aký svet potrebujeme, v ktorom by takíto ľudia rástli? Aký svet takíto ľudia vytvoria? Chorí ľudia sú vytváraní chorou spoločnosťou, je možné , že zdraví ľudia sú vytváraní zdravou spoločnosťou. Ale je tiež pravdou práve to, že chorí jednotlivci robia svoju spoločnosť viac chorou a zdraví jednotlivci robia svoju spoločnosť zdravšou. Rozvíjanie zdravia jednotlivca je jeden prístup k tomu, ako vytvárať lepší svet. Inými slovami, rozvíjanie osobného rastu je skutočná možnosť; liečba aktuálnych neurotických symptómov je ďaleko menej možná bez vonkajšej pomoci. Je relatívne ľahké zámerne sa pokúsiť byť čestnejším človekom; je veľmi náročné snažiť sa liečiť svoje vlastné kompulzie a obsesie.“

Odbornej aj laickej verejnosti je A.H.Maslow známy predošetkým ako autor tzv.pyramídy potrieb a ako jeden z hlavných predstaviteľov humanistickej psychológie (spolu s C.R.Rogersom). Kniha „Ku psychológii bytia“ je úvahou autora o tom, ako môže človek smerovať ku svojej slobode a rozvíjať svoje kapacity.

Cena: 8 EUR (+poštovné 2,70 EUR, ak budeme zasielať na dobierku)

Znalosti

Publikované

jún 1, 2015

Znalosti

Publikované

jún 1, 2015