Vyberte stranu

Poradenstvo – Lívia Dobšovič

Poradenstvo – Lívia Dobšovič

Klientom.- centrovaný (PCA) poradca a socioterapeut

PCA (tzv.rogersovský prístup) v poradenstve a socioterapii pomáha človeku uvedomiť si kvality a jedinečnosť svojho osobnostného potenciálu, mobilizovať aj kapacity sociálnej skupiny, v ktorej žije alebo pracuje.

Socioterapia je terapia sociálnych vzťahov, je zameraná na odstránenie alebo zmiernenie napätia, ktoré vzniká všade, kde ľudia spolu komunikujú, pracujú, alebo spolunažívajú (pracovné prostredie, firmy, organizácie, spoločenstvá, komunity a pod.)

Opakovane vo svojej praxi zisťujem, že ľudia sa vo svojej podstate – vo svojom prežívaní – nelíšia. Keď sa trápia vzťahmi, je im jedno, či sú to zlé vzťahy v práci alebo doma, dôležité je ich trápenie, smútok, prežívanie samoty a nie okolnosti.

Zmysel svojej práce vidím v posilňovaní sebaistoty a vytváraní atmosféry bezpečia a slobody v samotnom človeku. To mu ponúka šancu otvorene a bez obrán preskúmať seba a získať náhľad na to, kde robí chyby, prečo sa dostáva do konfliktov s blízkymi, kolegami, nadriadenými, podriadenými, žiakmi, rodičmi alebo spolupracovníkmi.

Poskytujem:
1. Individuálne a párové poradenstvo (kríza vo vzťahu)
2. Facilitovanie skupín osobnostného rastu (encounterové skupiny pre laickú aj odbornú verejnosť)
3. Facilitovanie výučbovo-tréningového vzdelávacieho programu „Socioterapeutický výcvik“.

4. Firemné školiace aktivity

Kontakt a objednávanie konzultácií:
+421 (0) 917 110 067
livia.dobsovic@gmail.com

Pracovisko:
Bratislava-Rača, Rybničná 40, 1.posch., č.dverí 145a
oproti MHD zastávke autobusov
(veľká 6 poschodová budova s veľkou reklamou FUJIFILM)

Cena: 15 € za každú začatú 1/2 hod – platí sa v hotovosti.

Znalosti

Publikované

júl 14, 2016

Znalosti

Publikované

júl 14, 2016