Vyberte stranu

Poradenstvo – Lívia Dobšovič

Poradenstvo – Lívia Dobšovič

Klientom.- centrovaný (PCA) poradca a socioterapeut
(výcvikový program Klientom-centrované poradenstvo a psychoterapia)

PCA (tzv.rogersovský prístup) v poradenstve a socioterapii pomáha človeku uvedomiť si kvality a jedinečnosť svojho osobnostného potenciálu. Podobne pomáha mobilizovať aj kapacity sociálnej skupiny, v ktorej žije alebo pracuje.

Socioterapia je terapia sociálnych vzťahov, je zameraná na odstránenie alebo zmiernenie napätia, ktoré vzniká všade, kde ľudia spolu komunikujú, pracujú, alebo spolunažívajú (pracovné prostredie, firmy, organizácie, spoločenstvá, komunity a pod.)

Opakovane vo svojej praxi zisťujem, že ľudia sa vo svojej podstate – vo svojom prežívaní – nelíšia. Keď sa trápia vzťahmi, je im jedno, či sú to zlé vzťahy v práci alebo doma, dôležité je ich trápenie, smútok, prežívanie samoty a nie okolnosti.

Zmysel svojej práce vidím v posilňovaní sebaistoty a vytváraní atmosféry bezpečia a slobody v samotnom človeku. To mu ponúka šancu otvorene a bez obrán preskúmať seba a získať náhľad na to, kde robí chyby, prečo sa dostáva do konfliktov s kolegami, nadriadenými, podriadenými, žiakmi, rodičmi alebo spolupracovníkmi.

Poskytujem:
1. Facilitovanie skupín osobnostného rastu (encounterové skupiny pre laickú aj odbornú verejnosť)
2. Firemné školiace aktivity
3. Organizovanie a lektorovanie kreditovaného vzdelávania sestier (SKSaPA)
4. Individuálne a párové poradenstvo

Kontakt a objednávanie konzultácií:
+421 (0) 917 110 067
livialozsi@gmail.com

Cena za poradenstvo: 10 € za každú začatú 1/2 hod – platí sa v hotovosti.

Znalosti

Publikované

júl 14, 2016

Znalosti

Publikované

júl 14, 2016