Vyberte stranu

Poradenstvo – Ľudo Dobšovič

Poradenstvo – Ľudo Dobšovič

Psychológ – psychoterapeut

Oprávnenie vykonávať psychoterapiu od Slovenskej komory psychológov
Európsky certifikát psychoterapie

Inštitút psychoterapie a socioterapie – odborný garant pre psychoterapiu

Publikácie:
Naučte sa riešiť konflikty – populárno-náučná publikácia
Psychoterapia v praxi sestry – pracovný text pre študetov odboru Ošetrovateľstvo
Spoluautor publikácie „SOCIOTERAPIA“

PCA-psychoterapia (tzv.rogersovský prístup)
PCA poradenstvo a psychoterapia (PCA – skratka z angl. Person-Centred Approach) pomáha jedincovi obnoviť kontakt so svojím skutočným vnútorným JA, so skutočnými pocitmi, vyriešiť problém základného odcudzenia a rozvíjať sa tak, aby dosiahol stav vnútornej vyrovnanosti a autenticity.

Základným predpokladom v tomto prístupe je, že človek by mal veriť v svoju originalitu a jedinečnosť a prijímať sa so všetkými svojimi kladmi aj zápormi.

PCA poradenstvo a psychoterapiu charakterizuje najmä:
– terapeut nie je direktívny, nedáva rady
– terapeut pomáha klientovi vytvoriť atmosféru vzájomnej  dôvery
– terapeut verí v osobnostný potenciál klienta a pomáha mu ho rozvinúť
– terapeut je voči klientovi otvorený, priamy a pravdivý
– terapeut prejavuje klientovi pozitívne prijatie a porozumenie

Poskytujem:
1. Individuálne poradenstvo a psychoterapiu
2. Párové poradenstvo a psychoterapiu (manželské a partnerské páry)
3. SKYPE poradenstvo (on-line poradňa) – treba si telefonicky dohovoriť
4. Facilitovanie encounterových skupín pre odbornú aj laickú verejnosť – skupiny osobnostného rastu

Kontakt a objednávanie konzultácií:

Ľudo Dobšovič: +421 (0) 905 428 629 
dobsovic.l@gmail.com

Adresa pracoviska:

Bratislava – Rača
Rybničná 40
1.posch., č.dverí 132
úplne na konci chodby

(veľká 6 poschodová budova
s nápisom FUJI FILM.)
Parkovisko pred budovou.

MHD:
– autobus č.59 (Petržalka – Krasňany – Rača)
– autobus č.65 (Vrakuňa – Vajnory – Rača)

Cena: 15 € za každú začatú 1/2 hod – platí sa v hotovosti.

 

Znalosti

Publikované

júl 14, 2016

Znalosti

Publikované

júl 14, 2016