Vyberte stranu

Transakčná analýza

Transakčná analýza

Transakčná analýza (TA) je teória medziľudskej komunikácie, rozvoja osobnosti, rastu a zmeny. Je založená na porozumení sebe samému, na porozumení zákonitostí interpersonálnej komunikácie, na seba-úcte a na vzájomnej úcte medzi ľuďmi.

TA vysvetľuje, ako vnútorný svet ovplyvňuje interakciu s inými a ako komunikácia vplýva na kvalitu vzťahov . Umožňuje nahliadnuť do naučených vzorcov komunikácie získaných výchovou a ponúka info, ako tieto vzorce „prepísať“ a vybudovať nové a efektívne schémy komunikácie s inými a posilniť tak svoj seba-obraz, svoje psychické aj fyzické zdravie.

Je často využívaná v organizáciách pri personálnej práci aj vo vzdelávaní dospelých, pretože používa jednoduchý a zrozumiteľný jazyk, je ľahké ju pochopiť a používať v bežnom každodennom živote. Má bezprostredné čaro a ponúka nástroje, s ktorými je možné zlepšovať svoj osobný aj pracovný potenciál a výkonnosť.

Základná “filozofia” TA je postavená na 4 pilieroch:

 1. Každý človek môže myslieť (a teda učiť sa a aj sa meniť) – zmena je možná.
 2. Každý človek sa môže rozhodovať (utvárať svoj vlastný osud).
 3. Každý človek je zodpovedný sám za seba, za svoj život a za to, ako ho žije.
 4. Každý človek môže rásť k svojej autonómii (byť spontánny, slobodný a prežívať blízkosť a samostatnosť v kontakte s inými).

Workshop “Transakčná analýza” je určený pre širokú verejnosť, no rovnako tak pre každého, kto prichádza vo svojej profesii do kontaktu s ľuďmi a pre koho je komunikácia s nimi základným pracovným “nástrojom”.

Účastníci workshop budú zoznámení s TA a jej základnými východiskami:

 1. Definícia TA
 2. Filozofia TA ‑ korene (základy) TA
 3. Autonómnosť poradenstvo a terapia
 4. Pohladenia
 5. Ego‑stavy
 6. Transakcie
 7. Štrukturovanie času
 8. HRY
 9. Rakety
 10. Základné životné pozície
 11. Životný scenár
 12. Kontrakty

 

Časový rozsah workshopu: 8 pracovných dodín

Cena: 60 € / 1 účastník (v cene je zahrnutý pracovný zošit)

Minimálny počet účastníkov: 16

Znalosti

Publikované

jún 8, 2016

Znalosti

Publikované

jún 8, 2016