Naše udalosti

Víkendová encounterová skupina – BA

25. novembra 2022 0:00

Víkendová encounterová skupina – BA

Čo je encounterová skupina? Encounterová skupina je malá skupina, najčastejšie má 12 – 20 účastníkov. Vychádza z princípov Človekom-centrovaného...

Viac info
Muž a žena – Nitra

28. novembra 2022 18:00

Muž a žena – Nitra

Pravidelné stretnutia párov a jednotlivcov, ktorí v spoločnej diskusii s inými hľadajú odpovede na otázky kvalitného spolužitia a plnohodnotného...

Viac info
Umenie manažmentu +

9. decembra 2022 0:00

Umenie manažmentu +

Komplexný tréningový program alternatívneho vzdelávania, ktorý využíva encounterovú skupinu na rozvoj osobnostných zručností účastníkov. Program...

Viac info
1-dňová encounterová skupina – BA

18. decembra 2022 9:00

1-dňová encounterová skupina – BA

Ako je organizovaná? Účastníci 1-dňovej encounterovej skupiny nie sú viazaní skupinu pravidelne navštevovať. Skupina je otvorená prijímať nových...

Viac info
Muž a žena – Bratislava

19. decembra 2022 17:30

Muž a žena – Bratislava

Pravidelné stretnutia párov a jednotlivcov, ktorí v spoločnej diskusii s inými hľadajú odpovede na otázky kvalitného spolužitia a plnohodnotného...

Viac info
Víkendová encounterová skupina – ZV

13. januára 2023 0:00

Víkendová encounterová skupina – ZV

Čo je encounterová skupina? Encounterová skupina je malá skupina, najčastejšie má 12 – 20 účastníkov. Vychádza z princípov Človekom-centrovaného...

Viac info
1-dňová encounterová skupina – ZA

15. januára 2023 9:00

1-dňová encounterová skupina – ZA

Ako je organizovaná? Účastníci 1-dňovej encounterovej skupiny nie sú viazaní skupinu pravidelne navštevovať. Skupina je otvorená prijímať nových...

Viac info
Víkendová encounterová skupina – BA

20. januára 2023 0:00

Víkendová encounterová skupina – BA

Čo je encounterová skupina? Encounterová skupina je malá skupina, najčastejšie má 12 – 20 účastníkov. Vychádza z princípov Človekom-centrovaného...

Viac info
Manažer++

26. januára 2023 0:00

Manažer++

Komplexný tréningový program alternatívneho vzdelávania, ktorý využíva encounterovú skupinu na rozvoj osobnostných zručností účastníkov. Program...

Viac info
Umenie manažmentu +

1. februára 2023 0:00

Umenie manažmentu +

Komplexný tréningový program alternatívneho vzdelávania, ktorý využíva encounterovú skupinu na rozvoj osobnostných zručností účastníkov. Program...

Viac info
1-dňová encounterová skupina – BA

19. februára 2023 9:00

1-dňová encounterová skupina – BA

Ako je organizovaná? Účastníci 1-dňovej encounterovej skupiny nie sú viazaní skupinu pravidelne navštevovať. Skupina je otvorená prijímať nových...

Viac info
Víkendová encounterová skupina – BA

14. apríla 2023 0:00

Víkendová encounterová skupina – BA

Čo je encounterová skupina? Encounterová skupina je malá skupina, najčastejšie má 12 – 20 účastníkov. Vychádza z princípov Človekom-centrovaného...

Viac info
Manažer++

21. apríla 2023 0:00

Manažer++

Komplexný tréningový program alternatívneho vzdelávania, ktorý využíva encounterovú skupinu na rozvoj osobnostných zručností účastníkov. Program...

Viac info
Víkendová encounterová skupina – ZV

12. mája 2023 0:00

Víkendová encounterová skupina – ZV

Čo je encounterová skupina? Encounterová skupina je malá skupina, najčastejšie má 12 – 20 účastníkov. Vychádza z princípov Človekom-centrovaného...

Viac info
Umenie manažmentu +

25. mája 2023 0:00

Umenie manažmentu +

Komplexný tréningový program alternatívneho vzdelávania, ktorý využíva encounterovú skupinu na rozvoj osobnostných zručností účastníkov. Program...

Viac info
Víkendová encounterová skupina – BA

23. júna 2023 0:00

Víkendová encounterová skupina – BA

Čo je encounterová skupina? Encounterová skupina je malá skupina, najčastejšie má 12 – 20 účastníkov. Vychádza z princípov Človekom-centrovaného...

Viac info
Manažer++

31. augusta 2023 0:00

Manažer++

Komplexný tréningový program alternatívneho vzdelávania, ktorý využíva encounterovú skupinu na rozvoj osobnostných zručností účastníkov. Program...

Viac info
Víkendová encounterová skupina – BA

15. septembra 2023 0:00

Víkendová encounterová skupina – BA

Čo je encounterová skupina? Encounterová skupina je malá skupina, najčastejšie má 12 – 20 účastníkov. Vychádza z princípov Človekom-centrovaného...

Viac info
Víkendová encounterová skupina – ZV

22. septembra 2023 0:00

Víkendová encounterová skupina – ZV

Čo je encounterová skupina? Encounterová skupina je malá skupina, najčastejšie má 12 – 20 účastníkov. Vychádza z princípov Človekom-centrovaného...

Viac info
Umenie manažmentu +

12. októbra 2023 0:00

Umenie manažmentu +

Komplexný tréningový program alternatívneho vzdelávania, ktorý využíva encounterovú skupinu na rozvoj osobnostných zručností účastníkov. Program...

Viac info
Manažer++

9. novembra 2023 0:00

Manažer++

Komplexný tréningový program alternatívneho vzdelávania, ktorý využíva encounterovú skupinu na rozvoj osobnostných zručností účastníkov. Program...

Viac info
Víkendová encounterová skupina – BA

24. novembra 2023 0:00

Víkendová encounterová skupina – BA

Čo je encounterová skupina? Encounterová skupina je malá skupina, najčastejšie má 12 – 20 účastníkov. Vychádza z princípov Človekom-centrovaného...

Viac info
Umenie manažmentu +

8. decembra 2023 0:00

Umenie manažmentu +

Komplexný tréningový program alternatívneho vzdelávania, ktorý využíva encounterovú skupinu na rozvoj osobnostných zručností účastníkov. Program...

Viac info
Víkendová encounterová skupina – BA

26. januára 2024 0:00

Víkendová encounterová skupina – BA

Čo je encounterová skupina? Encounterová skupina je malá skupina, najčastejšie má 12 – 20 účastníkov. Vychádza z princípov Človekom-centrovaného...

Viac info