motto

Keď je žiak pripravený, učiteľ sa nájde.

Viem, že každý človek chce mať zo seba dobrý pocit. Nie vždy sa to ale darí. Každodenný život – najmä však naše vzťahy – prináša prekážky, ktoré neraz tento dobrý pocit narúšajú. Vtedy sa boríme vo svojich smútkoch, pochybnostiach, neistotách či trápeniach.

Som presvedčený, že v každom človeku je zdravé jadro a že keď sa tohto jadra dotkne a začne veriť vo svoju jedinečnosť a originalitu, začne rásť aj jeho seba-úcta a postupne začne problémy zvládať pokojnejšie a zrelšie.

Som psychológ-psychoterapeut a  socioterapeut a na tejto ceste hľadania odpovedí, ako kráčať životom bez „straty kytičky“, Vás budem sprevádzať, ak sa rozhodnete a dáte mi dôveru.

Objednajte sa

V práci sa držím princípov PCA (tzv.rogersovský prístup):

  • nie som direktívny a neradím
  • verím v osobnostný potenciál klienta
  • som priamy, otvorený a pravdivý
  • v kontakte s klientom hľadám cestu k vybudovaniu vzájomnej dôvery
  • prejavujem klientovi porozumenie a prijatie

Poskytujem:

Individuálne poradenstvo a psychoterapiu

Párové poradenstvo a psychoterapiu (manželské a partnerské páry)

On-line poradenstvo

Facilitovanie encounterových skupín pre odbornú aj laickú verejnosť

Individuálna terapia
Párová terapia
Párová terapia v páre
15€ / začatá polhodina
20€ / začatá polhodina (cena platí od 01.01.2024)
20€ / začatá polhodina (cena platí od 01.01.2024)