Muž a žena – Nitra

Remeselnícke centrum Remeselnícke centrum, areál Ferenitky, Mostná 13, Nitra

Pravidelné stretnutia párov a jednotlivcov, ktorí v spoločnej diskusii s inými hľadajú odpovede na otázky kvalitného spolužitia a plnohodnotného vzťahu. Pozornosť je venovaná predovšetkým inštrumentálnym zložkám partnerského/manželského spolužitia: - spoločné hospodárenie - intimita - výchova detí - voľný čas

10€