motto

Keď človek ``ochorie`` vo vzťahoch, vo vzťahoch môže aj vyzdravieť.

Čo je encounterová skupina?
Encounterová skupina je malá skupina, najčastejšie má 12 – 20 účastníkov. Vychádza z princípov Človekom-centrovaného prístupu v poradenstve a psychoterapii (Person-Centred Approach – PCA), ktorý predstavuje odlišný prístup k ľudským zdrojom, než klasické vzdelávanie. Priebeh encounterovej skupiny nie je štruktúrovaný, účastníci sami aktívne otvárajú svoje „živé“ témy a tým sa zabezpečuje ich vysoká emočná zaangažovanosť. Učenie je počas celého procesu spojené s prežívaním. Formou zážitku na sebe a v „stretnutí“ (encounter) s ďalšími účastníkmi skupiny si účastníci hľadajú svoj jedinečný, autentický spôsob bytia a žitia.

Ako prebieha?
Interakcie, ktoré prebiehajú medzi účastníkmi, nie sú moderované, ani riadené. Významnú rolu zohrávajú facilitátori, ktorí sprevádzajú (facilitujú) spontánne vznikajúci a rozvíjajúci sa proces v skupine. Ich úloha spočíva v uľahčovaní komunikácie v situáciách, keď sa účastníci dostávajú do sporov a konfrontácií.

Čím sa vyznačuje?
Otvorenosťou a slobodným prístupom k akýmkoľvek aspektom života.V diskusiách neexistuje “zakázaná zem”. Účastníci môžu slobodne skúmať svoje pocity a interakcie a dozvedať sa, ako ich komunikácia vplýva na iných ľudí.
V rámci skupinového procesu sa zachytávajú skryté, verbálne, ale aj neverbálne významy, ktoré sú osobne významné. Platí zásada, že nikto nie je menej, ani viac, žiadny názor, alebo postoj nemá vyššiu, alebo nižšiu hodnotu. Každý účastník je hodný povšimnutia a porozumenia.

Prihláste sa

Aké sú efekty encounterovej skupiny?

 • poznanie a akceptovanie seba a iných ľudí
 • adekvátne spôsoby spracovávania kritiky a manipulácie
 • porozumenie svojho prežívania a vnútorných pocitov
 • zvyšovanie empatie v komunikácii s inými
 • prekonávanie rôznych strachov
 • zvyšovanie seba-vedomia, seba-dôvery a dôvery v iných ľudí
 • účinnejšie zvládanie stresových situácií
 • postupná eliminácia psychosomatických ochorení
 • vytváranie kvalitných a pravdivých vzťahov s inými ľuďmi

Formy stretnutí:

 • Muž a žena

  • 1 x za mesiac
  • rozsah 3 hodiny, v čase 18:00–21:00 hod.
  • Bratislava: 12€ /1 účastník
  Zistiť viac…
 • Víkendové stretnutia
  • 5 x za rok
  • rozsah 14 hodín
  • časový harmonogram:
   piatok 18:00–21:00
   sobota 09:00–18:00
   nedeľa 09:00–13:00
  • Cena: od 35 – 45 € /1 účastník (čím viac účastníkov, tým nižšia suma)
  Zistiť viac…
 • 1-dňové stretnutia
  • 1x za mesiac, sobota, alebo nedeľa,
  • rozsah 8 hodín, v čase 09:00–17:00 hod.
  • Cena: 20 € /1 účastník
  Zistiť viac…
 • Skupiny rozvoja osobnosti
  • 4 x za kalendárny rok, z toho:
   3x predĺžený víkend
   (štvrtok večer – nedeľa obed)
   v rozsahu 25 hodín1x týždňové stretnutie
   (piatok večer – piatok obed)
   v rozsahu 59 hodín
  • Momentálne bežia 2 paralelné skupiny s názvom Manažér++ a Umenie manažmentu+.
  Zistiť viac…

Najbližšie aktivity: