Víkendové stretnutia

Ako je organizovaná?
Účastníci víkendovej encounterovej skupiny sa dohovoria s ostatnými účastníkmi a facilitátormi na termínoch stretnutí, ktoré sa opakujú a voľne na seba nadväzujú. Obvykle sa dohovoria na 5 termínoch, v približne 3-mesačných odstupoch v priebehu jedného kalendárneho roku. Skupina je otvorená prijímať aj nových účastníkov, ktorí sa môžu kedykoľvek pripojiť na ktorýkoľvek termín. Obmedzením môže byť iba kapacita miestnosti :-). Účastníci sa navzájom spoznávajú, sú tzv. kmeňoví, ktorí skupinu navštevujú pravidelne už dlhší čas, ale aj takí, ktorí prídu na kratšie obdobie.

Pre koho je určená?
Pre každého, kto má záujem osobnostne rásť, prijať zodpovednosť za svoje fungovanie vo vzťahoch a smerovať k osobnej slobode. Je užitočná pre každého, kto má ochotu seriózne, pravdivo a bez obrán skúmať svoj spôsob komunikácie s inými ľuďmi. Pre každého, kto vidí zmysel tráviť víkend zmysluplným rozvojom seba samého, pretože je to dlhodobá investícia do kvality žitia.

 • efektívnejšie sa viem brániť voči manipulácii
 • zvýši sa moje sebavedomie, sebadôvera a sebaúcta
 • lepšie viem uchopiť svoje prežívanie a emócie
 • som empatickejší voči iným ľuďom
 • viac akceptujem samého seba a iných ľudí
 • postupne sa zbavujem svojich bolestí, krívd, smútku a hnevu.
 • 5 x za rok
 • miesto:

  ES Bratislava
  ES Zvolen
  ES Mix

 • rozsah: 14 hodín

  piatok 18:00 – 21:00
  sobota 09:00 – 18:00
  nedeľa 09:00 – 13:00

 • cena:

  od 40 po 50 € /1 účastník (cena je pohyblivá– čím vyšší počet účastníkov, tým nižšia suma)