motto

Každý má v sebe kapacitu rásť k svojmu krajšiemu Ja.

Zo svojho života, aj života svojich klientov poznám situácie, keď sa správame v protiklade s týmto rastom. Klienti, keď sa s nimi rozprávam, väčšinou vedia čo chcú, čo by bolo pre nich riešením na danú situáciu, ale nemajú odvahu to urobiť.

Obávajú sa dôsledkov, myslia si, že by tým ublížili iným, alebo že by zostali sami. Ak máme takúto vedomosť, prečo žijeme v rozpore s týmto poznaním? Ako by sme mohli porozumieť čo nás brzdí v raste a poznaní? Svojich klientov sprevádzam pri hľadaní a nachádzaní odpovedí na tieto otázky. Okamihy, kedy objavia svoje skryté a doteraz neuvedomované časti seba samých, bývajú neopakovateľné. Sú garanciou a pohnútkou k odvahe napĺňať predstavy o krajšom, radostnejšom živote a spolužití.

Som PCA terapeutka, socioterapeutka a facilitátorka skupín osobnostného rozvoja. Skratka PCA v slovenčine znamená Človekom-centrovaný prístup, ktorý sa aplikuje v poradenstve, psychoterapii a socioterapii. Za zdroj poznania a skúmania považuje subjektívnu pravdu, pretože iba v nej je človek ozajstný a nefalšovaný.

Objednajte sa
Livia_web

V práci sa držím princípov PCA (tzv.rogersovský prístup):

  • nie som direktívna a neradím
  • verím v osobnostný potenciál klienta
  • som priama, otvorená a pravdivá
  • v kontakte s klientom hľadám cestu k vybudovaniu vzájomnej dôvery
  • prejavujem klientovi porozumenie a prijatie

Poskytujem:

Individuálne poradenstvo a psychoterapiu

Párové poradenstvo a psychoterapiu (manželské a partnerské páry)

On-line poradenstvo

Facilitovanie encounterových skupín pre odbornú aj laickú verejnosť

Individuálna terapia
Párová terapia
Párová terapia v páre
15€ / začatá polhodina
20€ / začatá polhodina (cena platí od 01.01.2024)
20€ / začatá polhodina (cena platí od 01.01.2024)